RPA Bileşenleri

Robusta RPA bileşenlerinin kullanım kılavuzu.

Kullanıcı arayüzü otomasyon etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bileşenlerin üzerine tıklayarak ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Aktivite

Açıklama

Aktivite

Açıklama

Chatbot

Süreç içerisinde Chatbot kullanılmasını sağlar.

Whatsapp

Süreç içerisinde Whatsapp kullanılmasını sağlar.

Applications

Masaüstü, Java, SAP ve web uygulamalarının grafik kullanıcı ara yüzlerindeki öğeler ile etkileşimleri için kullanılır.

Keyboard & Mouse

Klavye veya fare girişini simüle eden etkinlikler için kullanılır.

Clipboard

Belirli bir metni panodan almak veya panoya yerleştirmek için kullanılır.

Excel

Excel çalışma kitapları ve çalışma sayfalarına veri oluşturma, ayıklama ve veri ekleme yöntemleri sağlar.

Word

Word çalışma kitapları ve çalışma sayfalarından veri alma, yenileme ve veri ekleme yöntemleri sağlar.

Text File

Dosya oluşturma, açma, dosyadan veri alma ve dosyaya veri yazmak için kullanılır.

File Operations

Dosya ve klasör oluşturma, kopyalama veya yeniden adlandırma için kullanılır.

PDF

Pdf dosyalarından veri ayıklamak ve bunları dize değişkenlerine depolamak için tasarlanmış etkinlikler içerir.

Dataset

Veri kümesinde veri oluşturma, ayıklama ve veri ekleme yöntemleri sağlamaktadır.

Mail

IMAP, POP3 veya SMTP gibi çeşitli protokolleri kapsayan posta ile ilgili görevlerin otomasyonunu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Database

Kullanıcının veri tabanına bağlanmasına ve sorgulama, fonksiyon ya da prosedure çağırmasına ve kayıt ekleme/silme/güncelleme işlemlerinin yapılmasına olanak tanır.

XML

.xml dosya içerisindeki her bir elementi (element), özelliği (attribute) almayı sağlar.

ICU Operations

kullanıcının masaüstü ekran görüntüsündeki metin veya resimlerin konumlarının tespiti için kullanılır.

OCR Operations

Bir resim öğesinden bir dize veya bilginin alınmasını sağlar.

System

Komut satırında komutların çalıştırılması için kullanılır.

Schedule

Süreçler içerisinde bir başka sürecin ve/veya kendisinin planlamasını (çalışma sıklığı, çalışma zamanı, başlangıç-bitiş tarihleri vb. bakımdan) sağlar

SSH

Bir sunucuya bağlanarak, sunucu üzerinden bazı dosya ve komut işlemlerinin yapılmasına yarar.

FTP

FTP sunucusunda dosya oluşturması, dosya kopyalanması ve yeniden adlandırması gibi çeşitli işlemlerin yapılması için kullanılır.

Cryptography

Üçüncü şahısların varlığında güvenli iletişim kurmak için kullanır.

Computer Vision

Bir insanın görsel olarak yapabildiği işlemleri bilgisayar sistemi ile yapmak için kullanılır.

Image Processing

Görüntülerin işlenip değiştirilmesi veya iyileştirilmesi için kullanılır.

Cognitive Services

Görme, duyma, konuşma, anlama ve karar verme gerektiren süreçlere bilişsel çözümler oluşturmayı sağlayan AI hizmetlerini içerir.

Google Cloud Vision

Google Hizmetleri ile görme, duyma, konuşma, anlama ve karar verme gerektiren süreçlere bilişsel çözümler oluşturmayı sağlayan AI hizmetlerini içerir.

Microsoft Cognitive Services

Tamamı cümlelerden oluşan okunabilir dilde bir görüntünün açıklamasını oluşturur. Microsoft Bilişsel Hizmetler ile görme, duyma, konuşma, anlama ve karar verme gerektiren süreçlere bilişsel çözümler oluşturmayı sağlayan AI hizmetlerini içerir.