Orchestrator Bileşenleri

Orcehstrator, süreç tasarımı ve çalıştırılması aşamasında içerik ve dijital çalışan/robot (worker) yönetiminin merkezi bir şekilde koordine edilmesini sağlayan bir yönetim modülüdür. Merkezi yönetim, Orcehstrator'ın sahip olduğu, farklı yeteneklerle zenginleştirilmiş bileşenleri sayesinde yapılır. Bu bileşenlerin kullanım alanları ve içerik detayları aşağıda verilmiştir.

Orchestrator (Yönetim) Modülü, yeteneklerine göre 4 farklı bileşenden meydana gelir:

Orchestrator Bileşenleri

Açıklama

Orchestrator Bileşenleri

Açıklama

Modeler

Süreç Tasarımının yapıldığı, BMPN ve RPA servislerinin tamamının bulunduğu arayüzdür.

RPA Admin

Süreç tasarımı aşamasında, merkezi yönetim için gereken tanımlamaların yapılmasını sağlayan arayüzdür. Tasarlanan süreçlerin çalıştırılacağı robotların tanımlanması, veri tabanı, mail, şifreler vb. çeşitli servisler için kullanılacak değişkenlerin merkezi yönetiminin yapılması gibi pek çok olanak sağlar.

Scheduler

Dijital çalışanların/robotların oluşturulmasını, gruplar özelinde tanımlanmasını, önceliklerine göre zaman planlamasının yapılmasını ve gözlemlenmesini sağlayan arayüzdür.

IDM/Admin

Kullanıcı ve user tanımlamaları, AD/LDAP entegrasyonuna olanak sağlayan sistem izinleri, uygulamaların sistem yöneticisi tarafından izlenebilirliği ve konfigürasyonları gibi konulara olanak sağlayan arayüzlerdir.

Reporting

Süreçlerin ve robotların performanslarının uçtan uca gözlemlenerek Kibana aracılığıyla panolar (dashbord) üzerinden raporlanabilmesini sağlayan arayüzdür.