Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Image Modified

...


...

ROBUSTA RPA 2.0 NEDİR?


Robusta RPA 2.0, kurumsal süreçlerinin ortak bir altyapı üzerinde modellenmesine olanak sağlayan akışı modelleme uygulamasıdır. Bu yapının temel amacı, süreçleri hazırlayan analistleri, süreçleri uygulamaya dahil edecek teknik birimler ile süreçleri uygulayacak olan birimlerinin kolaylıkla anlaşabileceği ortak bir dil oluşturmaktır.

Robusta RPA 2.0 Temel Bileşenleri

Image Modified

...

Robusta RPA 2.0 Gezinti Çubuğu


Gezinti çubuğu sayesinde Süreçler, Vaka Modelleri, Formlar, Karar Tabloları ve Uygulamalar editörleri arasında geçiş yapılır.

Yeni Model Oluşturma

Yeni bir model oluşturmak için Processes ekranına girilir. "Create Process" butonuna basılır.
Model Name : Modelin görünür adıdır. Boşluklu yazılabilir. Zorunlu alandır.
Model Key : Modelin teknik adıdır. Boşluk bırakmadan yazılır. Zorunlu alandır.
Description : Modelin açıklamasıdır. Dokümantasyon adına kullanılır. Zorunlu alan değildir. İlgili alanlar doldurulduktan sonra "Create new model" butonuna basılarak model
oluşturulur.

Kullanıcı Arayüzü

...

Image Removed

Karar Tablosundaki her satır tek bir kural olarak kabul edilebilir. Sol taraftaki her sütun bir girdi koşulu, sağdaki her sütun bir çıktı değeridir.

Image Added

Save the model (Kayıt Etmek) : Açık olan modeli kaydeder.

Image Removed
Image Added

Validate the model (Modeli Doğrula) : Açık olan modeli doğrular

Image Removed
Image Added

Cut (Kes) : Seçili öğeyi keser.

Image Removed
Image Added

Copy (Kopyala) : Seçili öğeyi kopyalar.

Image Removed
Image Added

Paste (Yapıştır) : Seçili öğeyi yapıştırır.

Image Removed
Image Added

Delete the selected element (Sil) : Seçili olan öğeyi siler.

Image Removed
Image Added

Redo (Yinele) : En güncel eylemi yineler.

Image Removed
Image Added

Undo (Geri Al) : Önceki eylemi geri alır.

Image Removed
Image Added

Align model vertical : Modeli dikey hizalar.

Image Removed
Image Added

Align model horizontal : Modeli yatay hizalar.

Image Removed
Image Added

Same size : Aynı boyuta getirir.

Image Removed
Image Added

Zoom in (Yakınlaştır) : Modeli yakınlaştırır.

Image Removed
Image Added

Zoom out (Uzaklaştır) : Modeli uzaklaştırır.

Image Removed
Image Added

Zoom to actual size : Modeli gerçek boyuta büyütür.

Image Removed
Image Added

Zoom to fit : Modele uyacak şekilde yakınlaştırma seviyesini ayarlar.

Image Removed
Image Added

Add bend-point to the selected sequence flow : Seçili akışa kıvrım ekler.

Image Removed
Image Added

Remove bend-point from the selected sequence flow : Seçili akışta kıvrım noktasını kaldırır.

Image Removed
Image Added

Start the guided tour : Süreç ekranında yer alan yapıları anlatan bir kullanım rehberi sunar.

Image Removed
Image Added

Close (Kapat) : Açık modeli kapatır.

FORM NEDİR?

Form yapısı, basit sürükle ve bırak komutlarını kullanarak bir form oluşturmak için kullanılan temel araçtır. Form, kullanıcıyla etkileşim kurmak için caseler ve görevler gibi diğer öğeler tarafından kullanılır.

Text : Uzun olmayan metinler için kullanılan alandır.
Password : Şifrelerin kullanıcı tarafından girilen düz karakterler yerine '*' yıldızıyla oluşturulmasını sağlar.
Multiline text : Uzun olan metinler için kullanılan alandır.
Number : Sayılar alanıdır. Rakamlar hem pozitif hem de negatif olabilir.
Decimal : Ondalıklı sayıları almak için kullanılan alandır.
Checkbox : İki boolean değeri arasında bir seçim olduğunu gösterir.
Date : Bir tarih ve isteğe bağlı olarak bir saat seçmek için uygun bir yol sunar.
Dropdown : Alan tanımında yapılandırılan seçenek değerleriyle seçim alanı olarak oluşturulur.
Radio buttons : İki veya daha fazla seçenek arasında bir seçim yapılmasını sağlar.
People : Listeden bir kullanıcının seçimine olanak tanıyan.
Group of people : Bir listeden bir grup seçimi için izin veren alandır. 
Upload : Bir yükleme alanı oluşturur.
Expression : Bir etiket olarak işlenir.
Spacer : Bir boşluk alanı olarak işlenir.
Headline : Bir başlık alanı olarak işlenir.

DIGITAL WORKER TANIMLAMA


Anchor_GoBack_GoBack Digital Worker tanımlama işlemi Process ekranında yer alan Data Objects alanından yapılmaktadır.

* Default Name alanında kullanılan ip ve portlar örnektir.
Modelleri İçeri Aktarma
İstediğiniz model türünü (Processes, Case Models, Decision Tables, Apps) "Import (İçe Aktar)" düğmesine basarak içe aktarabilirsiniz.
Image Removed